Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Úvod

Mateřské centrum Skřítek v Poděbradech připravilo projekt

"Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství"

Projekt bude probíhat v době od 1.11.2007 do 30.4.2008.

 

Projekt vplně navazuje na předchozí projekt "Děti a životní prostředí aneb Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech" realizovaný 2006/2007.

 

Cílem projektu je zaměřit se na preventivní působení ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody. Právě zkušenosti a poznatky z předchozího projektu nás utvrzují v úsilí a snaze věnovat se intenzivněji této oblasti. Chceme přispět k lepšímu povědomí o možnostech ochrany životního prostředí a zkvalitnění vztahu k přírodě, k jejímu lepšímu poznání a pochopení.

Bukvička Listová

bukvička listová nej

Nová kamarádka skřítka Odpadníčka

Skřítek Odpadníček Recyklový

P1170350.jpg

logo projektu