Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Harmonogram projektu

Projekt bude probíhat od 1.11.2007 do 30.4.2008.

 
Časový rámec akcí:
 
Listopad 2007
POSVIŤME SI NA JERLÍN - oficiální zahájení projektu
  • 18,00hod. – sraz u stromu jerlín v lázeňském parku, seznámení s tímto stromem a pak lampiónový průvod po lázeňské kolonádě
  • pozn. možnost odevzdat ke třídění hliníkové kalíšky od svíček po skončení akce na místě nebo pak v MC
 
Prosinec 2007
ZIMNÍ DÍLNA – výroba krmítek pro ptáčky s využitím recyklovatelných materiálů, procházka do přírody a instalace krmítka
 
Leden 2008
VÝSTAVA NA KRYTÉ KOLONÁDĚ „JAK TŘÍDIT ODPAD“ (praktická ukázka třídění odpadu)
 
VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE s tématem „JAK SKŘÍTEK CHRÁNÍ PŘÍRODU“
  • trvání soutěže leden až 15. březen 2008
  • styl: báseň, krátká pohádka, krátká povídka
  • věkové kategorie: I. dospělí s dětmi ve věku 1-4 roky, II. Věk dětí  4-8 let, III. věk dětí 8-12 let, IV. skupinová tvorba (věk 3-12let)
  • vyhodnocení v dubnu 2007, tisk sbírky literárních děl soutěžících
 
 
Únor 2008
PŘEDNÁŠKA na téma „Mami, kup mi zvířátko“ (výběr a péče o zvířata v domácnosti)
 
ANKETA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL „Jak byste za sebe definovali pojem vztah k přírodě, jak tomuto sousloví rozumíte?“
 
Návštěva MINI ZOO PÁTEK – praktická ukázka péče o zvířata, vstupenkou bude krmivo pro zvířata
 
Březen 2008
POZNÁVÁME LES – organizace návštěvy mateřských škol v lese v okolí
 
„JARNÍ VÝPRAVA SE SKŘÍTKEM“ – seznámení se zvířaty a péčí o ně na statku Střední odborné školy Poděbrady
 
Duben 2008
„KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM aneb Jak to chodí u koní“ – návštěva statku v Choťánkách
 
„DEN ZEMĚ“ – účast na akci pořádané ke Dni Země ve spolupráci s dalšími organizacemi
 
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ANKETY
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE, TISK BROŽURY S DĚTSKOU SOUTĚŽNÍ TVORBOU
 
V PRŮBĚHU CELÉHO PROJEKTU BUDE PROBÍHAT PÉČE O STROM – PŘEVISLÝ MODŘÍN VYSAZENÝ V ZAHRÁDCE PŘED MC v dubnu 2007. (seznámení se stromem, pozorování stromu ve změnách ročních období, péče o strom - okopávání, zalévání, úprava půdy kolem stromu atd.)