Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

O projektu

O projektu:

Přípravný a realizační tým projektu: Ing. Michaela Znamínková, Pavlína Křížková, Mgr. Lýdie Adamkovičová, Jitka Karbulková diplomovaný sociální pedagog, Alena Kučerová

Realizace projektu proběhne od 1.11.2007 do 30.4.2008.


Cíl projektu:

Cílem projektu je zaměřit se na preventivní působení ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody. Právě zkušenosti a poznatky z předchozího projektu nás utvrzují v úsilí a snaze věnovat se intenzivněji této oblasti. Chceme přispět k lepšímu povědomí o možnostech ochrany životního prostředí a zkvalitnění vztahu k přírodě, k jejímu lepšímu poznání a pochopení.
 
Specifickým cílem našeho projektu, který ho odlišuje od projektu minulého, je budování vztahu k přírodě a zaměření se na zvířata a rostliny a péči o ně. Obecně mají děti zvířata rády, vyhledávají kontakt s nimi, zajímají se o jejich život a snaží se pochopit, jak se chovají, co jedí, kde žijí. Už od raného věku jsou jedny z prvních slov dětí řeč zvířat. Každý jistě prošel obdobím, kdy říkal „haf, mňau, bů…“. Když budeme vycházet z přirozeného vztahu dětí ke zvířatům máme velkou šanci, že zvítězí dětská zvídavost a chuť se něco nového dozvědět. Zvířata a rostliny patří k našemu životu, tak jako péče o přírodu a životní prostředí.

Proč:

V období 2006-2007 v MC proběhl projekt „Děti a životní prostředí aneb Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech“. Komise pro zdraví, lázeňství a životní prostředí tento projekt v dubnu tohoto roku vyhlásila v Poděbradech na základě výsledků veřejné ankety „Ekologickým činem roku 2007“. Zkušenosti z tohoto projektu nás povzbudily ve snaze věnovat se oblasti ochrany životního prostředí více a zkusit vytvořit projekt pokračující. Podpora pro tento záměr vychází od samých klientů, ale i od příznivců MC.
 
Uvědomujeme si, že životní prostředí je nutné chránit a pečovat o něj a to nejen slovy, ale i činy. Chceme poutavou formou upozornit na možnosti ochrany přírody a prostředí, ve kterém žijeme. Právě forma seznámení se se způsoby péče o přírodu a své okolí je důležitá, neboť pokud vás něco zaujme a můžete si to zažít na vlastní kůži, je to pro vás přijatelnější pro zapamatování a další používání. Osobní zkušenost je nepřenosná a osobní prožitek je nedocenitelný. Konkrétní forma této problematiky je péče o zvířata a seznamování se s jejich životem, kterou chceme využít v našem projektu.
 
Podařilo se nám motivovat naše klienty k třídění odpadu a péči o své okolí a tak chceme projektem utužit jejich odhodlání v této činnosti setrvávat a pokračovat.


Jak:

Celým projektem bude děti opět provázet skřítek Odpadníček Recyklový (lat. Subsicicus Recyclus), který bude motivovat děti k účasti na konaných akcích a bude jim poutavou formou zprostředkovávat informace o péči o životní prostředí. Tento způsob prezentace se nám v minulém projektu osvědčil, tak v něm budeme pokračovat. Víme, že dětská fantazie má neomezené hranice a že jim pomáhá přijímat a zpracovávat nové informace a motivovat je k aktivitě. Tento skřítek je nejen symbolem našeho projektu, ale i ekologickým symbolem našeho MC, které chce přispět svým dílem k vytváření šetrného vztahu našich klientů k životnímu prostředí.
 
Děti budou mít možnost v rámci projektu setkat se se skřítkem Odpadníčkem Recyklovým při výtvarných dílnách, při soutěžích atd. Plánujeme, že k němu přibude ještě jeden skřítekjeho kamarádka - Bukvička Listová, která bude seznamovat děti s přírodou a zvířaty.