Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Harmonogram projektu 2006/2007

Projekt bude probíhat od 1.11.2006 do 20.5.2007.

Časový rámec akcí:
 
Listopad 2006
1/SLAVNOST SVĚTEL – oficiální zahájení projektu (9.11.2006)
 
2/ZABYDLENÍ SKŘÍTKA ODPADNÍČKA RECYKLOVÉHO V LÁZEŇSKÉM PARKU
 
 
Prosinec 2006
3/NADĚLUJEME ZVÍŘÁTKŮM V ZOO CHLEBY
 
4/VÁNOČNÍ DÍLNA – výroba ozdob z recyklovatelného materiálu a ozdobení odpadníčkova vánočního stromu v MC
 
 
Leden 2007
5/VZDĚLÁVACÍ PROGRAM –Pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalů od firmy EKO-KOM a.s. (pro mateřské školy, základní školy, klienty MC)
 
6/VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „VESELÁ POPELNICE“
  
7/DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ V MC S EKOPOHÁDKOU „SKŘÍTEK ODPADNÍČEK RECYKLOVÝ A JEHO DOBRODRUŽSTVÍ“
 
 
Únor 2007
8/DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ V MC S EKOPOHÁDKOU „SKŘÍTEK ODPADNÍČEK RECYKLOVÝ A JEHO DOBRODRUŽSTVÍ“-
 
9/„OSVOBOZUJEME ŘÍŠI SKŘÍTKA ODPADNÍČKA RECYKLOVÉHO“ – výtvarná ekodílna využívající recyklovatelný odpad a jeho použití k prostorovým kompozicím ve skupinové spolupráci
 
 
Březen 2007
10/PŘEDNÁŠKA s dětským spisovatelem o ekologii
 
11/„NAUČNÁ STEZKA S ODPADNÍČKEM RECYKLOVÝM“ – plnění úkolů na stanovištích v přírodě
 
 
Duben 2007
12/VÝTVARNÁ EKODÍLNA – v MC zaměřená na využití recyklovatelného odpadu
 
13/„TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍM, TŘÍDÍME“ – ekologický happening na Jiřího náměstí spojený se stavbou monumentů z recyklovatelného odpadu a jejich následné třídění
 
14/EXKURZE NA STATKU A EKOFARMĚ – seznámení se zvířaty a péčí o ně
 
 
15/VERNISÁŽ VÝSTAVY A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „VESELÁ POPELNICE“
 
16/VYSAZENÍ STROMU – oficiální ukončení projektu