Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Jak to dopadlo 2006/2007

A UŽ JE KONEC...

STROM UŽ JE ZASAZEN...
A SKŘÍTEK ODPADNÍČEK RECYKLOVÝ SE V PODĚBRADECH ZABYDLEL...

OSLAVY DNE ZEMĚ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "VESELÁ POPELNICE"
Dne 23.4.2007 v 9,00 hodin ráno začaly na Jiřího náměstí v Poděbradech oslavy Dne Země. Hlavním organizátorem bylo Ekogymnázium ve spolupráci s MC Poděbrady, Polabským ekocentrem a Polabským muzeem.
Děti ze základních škol, mateřských škol a další účastníci měli za úkol obejít stanoviště a na nich plnit různé úkoly. Za splnění všech úkolů a získání všech razítek všechny čekala odměna.
MC Poděbrady připravilo úkoly pro malé: třídění odpadků do batervných kontejnerů a házení víček do Víčkožrouta; pro velké byl připraven: vědomostní kvíz o recyklaci odpadu v České republice a stavba plastového monumentu. Navíc probíhala anketa k tématu třídění odpadu v Poděbradech.
V 9,30 hodin byly vyhlášeny výsledky veřejné výtvarné soutěže "Veselá popelnice", které se zúčastnili zástupci hodnotící komise. Vítězové si odnášeli zajímavé ceny. A i na ostatní účastníky soutěže čekala cena útěchy. Výtvarná díla jsou vystavena ve výlohách u pasáže do Čajovny setkání a v čajovně samotné do konce dubna 2007.
Byl krásný jarní den a všem se akce líbila...
Výsledky soutěže: 
Hodnotící komise: Michal Biskup (TS Pdy), Regina Klusoňová (ZUŠ), Dana Müllerová (DDM), Vratislav Lébl (výtvarník), místostarostka Ing. Jiřina Soukupová, Monika Kosová (MŠ)
 
I. kategorie 1-3 roky – bez pořadí:
 • ŠIMON ŠLISBAUR
 • ANETA SLUŤÁKOVÁ
 • RIVA SVOBODOVÁ
II. kategorie 4-7 let:
Malba:
 1. KLÁRA PRÁŠILOVÁ (MŠ K.ČAPKA) (srdíčková popelnice)
 2. KAREL KUČERA (cibulová popelnice)
 3. ROZÁRIE ZNAMÍNKOVÁ (duhová popelnice)
Prostorové:
 1. VERONIKA STRYCHOVÁ (pes)
 2. VLASTIMIL KLEPAČ (z vlny s bambulí)
 
III. kategorie 8-12 let:
 1. FILIP PLETKA (ZŠ NA VALECH 3.B) (vodník)
 2. MATĚJ ZNAMÍNKO (ZŠ NA VALECH 3.B) (smajlík)
 3. MATĚJ SOJKA
IV. kategorie – skupinové práce:
 1. MOJMÍR PAVLÍK s maminkou (Víčkožrout)
 2. MŠ PROFTOVA (kytka)
 3. MŠ MONTESSORI (slon)
 4. MŠ K. ČAPKA (zajíc)
Ti, co ještě neobdrželi cenu, si ji mohou vyzvednout v kanceláři MC Poděbrady. 

Apríl s koňmi
Další akce skřítka Odpadníčka Recyklového byla naplánovaná na 1. dubna a tak nás čekalo mnoho aprílových překvapení. Skřítek Odpadníček navštívil Jezdecký klub Choťánky, aby se tam seznámil s životem na statku. Pro rodiče s dětmi připravil s maminkami z MC a členy jezdeckého klubu bohatý program.
            Děti si vyzkoušely běhat dostihy v kůži koní a každý vyhrával. Velmi atraktivní a oblíbená byla jízda na koních a ponících. Výprava za bizony byla trochu aprílová, ale opravdové krávy a ovce s jehňaty, které děti viděly, vše vynahradily. Ve stáji se naučily rozeznávat seno od slámy a prozkoumaly, proč se do napaječky vejde tolik vody.
            Na závěr se všichni sešli u ohně. Pozorní si všimli, že přiletěl i čáp, aby společně se skřítkem Odpadníčkem přivítal jaro a posunul nás kousek blíž k živé přírodě. A co po sobě nechal skřítek na statku? Nové předsevzetí - třídit odpad. 
Spisovatel Jan Řehounek dětem
Ve středu 28.3.2007 si děti z 1.stupně ZŠ T.G.M. a veřejnost přišli poslechnout poutavé vyprávění spisovatele pana Jana Řehounka, které pořádalo MC Poděbrady ve spolupráci s DDM Symfonie v rámci projektu Děti a životní prostředí. Pan Řehounek přečetl několik pohádek ze své knihy Pravda pravďoucí a doplnil je zajímavostmi z historie Polabí, o vzniku pohádek, o zrodu knihy od rukopisu k tisku a vazbě. Všichni jsme odcházeli spokojeni.

Naučná stezka skřítka Odpadníčka Recyklového
V pátek 23.3.2007 odpoledne se vypravil skřítek Odpadníček do lázeňského parku. Usídlil se pod krytou kolonádou a že prý děti něco naučí... Vymyslel úkoly a děti je měly plnit. A tak děti běhaly po stopách z kartónu, hrály hekejový slalom mezi pet lahvemi, poznávaly květiny u medvěda, trefovaly se alobalovou koulí do plechovek a hmatem poznávaly, co skrývá skřítek ve své tajné krabici. Za odměnu si snědly lázeňskou oplatku a odnesly si sešitek s úkoly "Hrátky skřítka Odpadníčka Recyklového". Ačkoliv počasí bylo děštivé, střecha kolonády byla skvělá a poskytla úžasný prostor pro dětské dovádění...

Skřítek Odpadníček Recyklový učil Honzu, jak má třídit odpad...
Děti z poděbradských školek s napětím sledovaly v mateřském centru pohádku "Skřítek Odpadníček Recyklový a jeho dobrodružství", oči jim zářily nadšením, napovídaly Honzovi a nakonec si i zazpívaly závěrečnou písničku "Dobrý den, pojďte všichni sem, budem zpívat, třídit, tančit celý den!". A neodcházely s prázdnou... každý dostal kartičku s logem projektu na památku. A ještě každá školka bude mít ve svých prostorách nádoby na tříděný odpad, které jim předal skřítek.

Jak děti osvobozovaly říši
skřítka Odpadníčka Recyklového…
Zlý čaroděj proměnil celou říši, ze které k nám přišel skřítek Odpadníček Recyklový, ve velkou hromadu papíru a papírových krabic.
Naštěstí se žáci z 1.A, 1B, 2.A., 3.A, 3.B, 4.A a 5. A v ZŠ Na Valech, děti s maminkami z MC a děti ze všech mateřských školek v Poděbradech v DDM Symfonie (kam se nevypravily pouze děti z MŠ Polabec, kvůli chřipce) zúčastnily v úterý 6.2. a ve středu 7.2.2007 velké osvobozovací akce.
S pomocí obkreslených a z papíru vytrhaných vlastních stop nohou, které je ještě s vlastnoručně namalovanou runou – kouzelným znakem, učinily pro čaroděje neviditelnými, mohly děti vstoupit do začarované skřítkovské říše.
Děti potom vzájemnou spoluprací, kreativitou a sobě vrozeným citem pro prostorové kompozice zachránily s pomocí svých učitelek a maminek říši skřítků. Vystavěly hrady, hradby, domy, hory, lesy, sady, louky, řeky i rybníky a také i moštárnu, automobilku, mlékárnu nebo třeba salón krásy. Podařilo se jim nad zlým čarodějem zvítězit. U žádné skupinky nezůstal ani jeden nevyužitý papírek, který by zase vrátil sílu zlému čaroději.    

Blíží se Masopustní rej masek v Poděbradech…
Bude se konat v pátek 16.2.2007. A tak skřítek Odpadníček Recyklový přispěchal se svou troškou do mlýna a připravil pro děti malou Výtvarnou ekodílnu v pátek 2.2.2007, kde si mohli zájemci vyrobit škrabošky, kloboučky a masky na masopustní rej. Využívaly se recyklovatelné materiály – hlavně kartony, papíry a staré látky. Dětská fantazie nezná mezí a tak vznikla úžasná díla hodná velkých umělců!  

Nikdo ani nedutal, když Honza třídil odpadky…
Dne 24.1.2007 bylo uvedeno divadelní představení pohádky „Skřítek Odpadníček Recyklový a jeho dobrodružství“ v Mateřském centru Poděbrady. Pohádka se všem přítomným dětem i dospělým líbila. Děti byly nadšené ze skřítka a po představení mu pomáhaly třídit odpadky, jako to dělal Honza v pohádce. Skřítek je všechny chválil.
Na závěr akce proběhlo vyhlášení veřejné výtvarné soutěže „Veselá popelnice“, která potrvá do 24.3.2007 a vyhlášení výsledku bude v dubnu 2007. 

 Zápisky z  přednášky …
 
Skřítek Odpadlíček Recyklový nám dal kontakt na svého kamaráda, který reprezentuje společnost EKO-KOM a jmenuje se Tonda Obal. Na http://www.tonda-obal.cz/ se s ním můžete seznámit i vy. Tonda Obal nám poslal v lednu 2007 dva šikovné lektory Dalibora Nigrina a Václava Kohouta a ti během 45 minutových  přednášek celkem 28x vyprávěli přibližně 600 dětem v Poděbradech v mateřských školkách a základních školách o tom, co to vlastně třídění odpadu je a proč je dobré se do třídění také zapojit.
 
Od roku 1991 existuje v České republice vůbec první zákon o třídění a recyklaci odpadu, který vymezuje základní pravidla pro nakládání s odpadem. Společnost EKO-KOM je státem vybraná organizace, která má u nás od roku 1996 monopolní postavení při plnění státem stanovených úkolů v oblasti třídění a recyklaci odpadu. Každý výrobce, který zaplatí příslušnou částku společnosti EKO-KOM je oprávněn používat na svém zboží značku zelený bod. Logo zelený bod na výrobcích následně informuje spotřebitele o tom, že výrobce uhradil náklady na recyklaci odpadu, který s tímto zbožím souvisí. (V ČR existuje asi 20 procent firem, např. McDonald, které řeší recyklaci sami). Společnost EKO-KOM zpětně ročně podpoří obce rozdělením částky ¾ miliardy korun, kterou jim přispívá při pořizování speciálních barevných kontejnerů na tříděný odpad.
 
Zajímavé je určitě zjištění skutečnosti, že i odpad představuje v dnešní době normální tržní surovinu, která podléhá obecně platným tržním pravidlům. A tedy, že není automaticky dáno, že stát zařídí, aby vytříděný odpad našel svoje uplatnění.
 
Pro představu, proč je nejen dobré, ale přímo i nutné se tříděním odpadu a jeho následnou recyklací zabývat, lektoři uvedli, že např. v Praze by se v průběhu 1 roku v případě, že by se odpad vyvážel pouze na skládku pokryla plocha s rozměry 60m x 110m x 220m. To vše při počtu 1.200.000 lidí při průměrném množství 250kg odpadu na jednoho občana.
 
Několik informací, které by se mohly stát důvodem proč třídit odpad:
 
PLASTY
 • z  celkového objemu odpadu tvoří plast plnou ½ jeho množství
 • plast je možné rozdělit až do 4 skupin, vždy je třeba prostudovat seznam značek uvedených na kontejneru
 • směsný plast, kdy je možné do žlutých kontejnerů odkládat všechny druhy plastů, podle značek uvedených na kontejneru
 • další variantou je sběr pouze PET lahví nebo pouze igelitových sáčků a folii nebo polystyrénu
 • Směsný plastový odpad se zpracovává v Lázních Bohdaneč a PET lahve v Plané nad Lužnicí. Jinak je drť z PET lahví vyvážena do Číny, kde se z ní po zpracování vyrábí např. fleesové bundy.
 • Při zpětné výrobě PET lahví je z hygienických důvodů vkládána do lahve úplně nová folie.
PAPÍR
 • na výrobu jedné tuny papíru se spotřebují 2 tuny dřeva a 100 000 litrů vody
 • papír je možné recyklovat pouze 6x, potom jsou již roztřepaná vlákna na konci jednotlivých částeček tak krátká, že se už nedají spojit
 • mokrý papír se již nedá recyklovat
 • sponky v časopisech, ani lepenka na krabicích  při recyklaci nevadí
SKLO
 • opět se objevuje požadavek na barevné třídění skla - do zeleného kontejneru nepatří keramika, porcelán, autoskla a zrcadla
 • vše co do vytříděného skla nepatří je mechanicky na lince vytříděno
 • u skla je možná neomezená recyklace a vždy je nově přidáno 10 procent sklářského písku
 • recyklací se ušetří 90 procent energie
HLINÍK
 • hliník se vykupuje za 30 Kč za kg
 • na výrobu 1 kg hliníku je třeba 8 kg bauxitu a 4 kg dalších chemických komponentů, při recyklaci se ušetří 80 procent nákladů
NÁPOJOVÉ KARTONY
 • speciální kontejnery oranžové barvy jsou jen ve velkých městech (Praha, Brno…)
 • nápojové kartony jsou složeny ze 75 procent z papíru (vždy jde o dřevo ze stromů), z plastu a z hliníku
 • u nás jsou dále zpracovávány v Markovicích u Brna, kde je papírna a v Bělé pod Bezdězem, kde jsou z nich vyráběny speciální pevné desky
 
Ve spalovnách, které máme v ČR celkem 3, se pálí směsný odpad. Z celkového množství odpadu zůstává 15-20 procent jeho objemu – popel je nutné skladovat jako nebezpečný odpad.
 
Přehled značek uváděných na obalech výrobků je možné najít na http://www.tonda-obal.cz/index_trideni.htm
 

Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v lázeňském parku?
 
Skřítkovo zabydlení se plánovalo už dlouho, jen se čekalo na ten správný okamžik. A ten nastal, když pan Marek, který má na starosti výsadbu zeleně v parku, nám určil termín výsadby stromu, nad kterým si vezme Mateřské centrum Poděbrady patronát. Padlo to na datum 17.11.2006, den státního svátku.
 
Původně jsme chtěli pro skřítka javor, ale on si zařídil, aby přivezli jerlín (japonský strom) a už se nám ho nepodařilo přestěhovat. Tak se náš skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v lázeňském parku na jerlínu.
 
Už v 10,45 hodin se na kolonádě u Kongresového centra Kolonáda objevil skřítek Odpadníček Recyklový v lidské velikosti, v celé své kráse a čekal, až se všichni sejdou. Přesně v 11 hodin začala samotná akce, které se za město zúčastnila paní PhDr. Husová, ředitelka Speciální školy, a paní Ing. Pacáková, která dohlíží na rekonstrukci parku. Pan Marek připil medovinou na zdárný růst stromu, Odpadníček přivítal všechny přítomné a práce se rozjely. Děti dostaly lopatky a zahrnovaly zeminu ke stromu, tátové zatloukali kůly a maminky fandily.
 
Na závěr se skřítek ptal dětí, zda ví, co za materiál se třídí, a jako odměnu dostaly bonbóny a kapsičky na krk, do které si budou moci sbírat obrázky z akcí projektu.
 
Všem patří velké poděkování za zdárný průběh této akce.

Vánoční dílna skřítka Odpadníčka Recyklového
Další akcí našeho projektu byla Vánoční dílna dne 8.12.2006 v Mateřském centru Poděbrady. Dopoledne děti s maminkami pekly a zdobily perníčky. Dětem se to líbilo, ale chutnalo snad ještě víc.
Odpoledne program začal Chvilkou poezie, hudby a tance. Zazněly vánoční koledy a probíhala diskuse na téma: Jaký si přeji dárek pod stromeček. Kluci si přáli auta a knížky. A holčičky chtěly panenky a zvířátka.
I výtvarná dílna probíhala v duchu příprav na vánoce. Děti tvořily vánoční přáníčka s textilní aplikací, vánoční svícny s medovými svíčkami, dřevěné obrázky ubrouskovou technikou, malovaly speciálními fixami na skleněné svícínky a porcelánové misky, lepily si papírový vánoční strom. A protože náš skřítek Odpadníček Recyklový potřeboval ozdobit v centru vánoční strom, děti vyráběly různé ozdoby z recyklovatelného materiálu dle své fantazie, např. zvonečky z kelímků od pacholíků, řetězy z tvarů vystříhaných z obalů od mléka a džusů. Každý, kdo nějakou ozdobu vytvořil s nadšením ji běžel na stromeček sám pověsit.
Vánoční dílna se vydařila a děti odcházely domů spokojené a v rukou hrdě držely své výrobky. 
 

Slavnost světel... oficiální zahájení projektu
Dne 9.11.2006 proběhla v Poděbradech kulturní akce nazvaná Slavnost světel. Na její přípravě a organizaci se společně podílely Mateřské centrum Poděbrady v rámci projektu „Děti a životní prostředí aneb Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech“ a ZŠ Na Valech v rámci projektu „Kořeny – mají je nejen stromy, ale i lidé“.
 
Inspirací pro tuto akci byla legenda o sv. Martinovi symbolizující vnitřní světlo, které v nás může zářit po celý zimní čas.
 
Program začal dopoledne v Mateřském centru, kde děti pekly Martinské rohlíčky. Odpoledne proběhla v centru výtvarná dílna. Děti si vyráběly lampióny na večerní lampiónový průvod. Dílnu navštívily i děti z MŠ K.Čapka a z Dětské léčebny Dr.Filipa.
 
Divadelní představení na Zámecké zahradě Legenda o sv. Martinovi pod vedením Mgr. Svobody nastudovali studenti ÚJOP a ZŠ Na Valech. Deštivá přeháňka, která všechny zaskočila, pak naopak sblížila herce(jeviště) s diváky (hlediště), což neubralo akčnosti a humoru divadelního představení.
 
Slavnost světel byla zakončena lampiónovým průvodem. Děti si rozsvěcely lampióny jeden od druhého. Kolonáda zářila světýlky.
 
Pro děti z 1. stupně ZŠ Na Valech, však program ještě nekončil. Odebraly se ke spánku ve své škole, aby si zpestřily svůj školní život a utužily kolektiv. I je zde čekala ochutnávka Martinských rohlíčků. Druhý den ráno pak pokračovaly v práci na projektu „Kořeny - mají je nejen stromy, ale i lidé“ a seznamovaly se s památnými stromy na území Poděbrad.
 
Věříme, že nejen lampiónový průvod ale i spolupráce všech, kteří se na programu podíleli, se stane tradicí.
 
Za MC Poděbrady Jitka Karbulková
Za ZŠ Na Valech Mgr. Kateřina Silbrníková