Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Napsali nám... 2006/2007

Ekologie v praxi
aneb jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel u nás doma
 
Předem mého krátkého příspěvku chci trochu opožděně popřát všem účastníkům ekologického projektu všechno nejlepší do nového roku.
Když mne v září minulého roku Jitka Karbulková s Lídou Adamkovičovou seznámily s projektem skřítka Odpadníčka, byla jsem nadšená, ale v duchu zároveň trochu skeptická.
Způsob seznamování s ekologií nejen prostřednictvím rodiny, ale i ekologická výchova na školách a v mateřských školkách alespoň u nás přinesly překvapující ovoce. Mám 2 dcerky ve věku 6 a 3 roky. Obě dvě se účastnily v pátek 5.1.2007 přednášek na téma ekologie a třídění odpadu, které organizovalo Mateřské centrum ve spolupráci s firmou EKO-KOM.
Odpoledne přišly domů nabité informacemi, poučkami, předháněly se ve výčtu druhů odpadů a jejich zpracování (což mne překvapilo zvláště u mladší Vendulky). Doma jsme zatím třídili odpad na plasty a „zbytek“, ale od pátku se náš přístup radikálně změnil. Barborka s Vendulkou vymalovaly nálepky příslušnou barvou a dnes je naše domácnost vybavena krabicemi s barevným označením. Děti nás doma hlídají jako ostříži. Mladší dcerka dokonce vytáhla z koše (mimochodem opatřeného černým terčíkem jako směsný odpad) papírovou obálku, kterou tam hodil „nezodpovědný rodič“, patřičně jej poučila a vhodila obálku do správné krabice - „Papíl pšece patší do modlého kontejnelu!“
Často se setkávám s názorem, že nemá cenu třídit odpad, když potom technické služby obsah jednotlivých kontejnerů stejně sesypou dohromady. To nemohu vyloučit, ale všichni stojíme před rozhodnutím, jestli sami sebe a hlavně naše děti naučíme tomu, že za stav životního prostředí jsme všichni osobně odpovědní, nebo je naučíme vzorec chování „když si své povinnosti neplní jiní, proč bych to měl dělat já“... A starost o to, v čem budeme i nadále žít, naší povinností přece JE!!!
Kdyby za nic jiného, tak chci poděkovat organizátorkám – a především nejlepším kamarádkám – za prima odpoledne, kdy jsme s dětmi prodebatovali snad vše - od papíru přes hliník až k prospěšným a škodlivým bakteriím...
Markéta Vosáhlová