Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

O projektu 2006/2007

O projektu:
Přípravný a realizační tým projektu: Ing. Michaela Znamínková, Ing. Pavlína Špeldová, Pavlína Křížková, Mgr. Lýdie Adamkovičová, Jitka Karbulková diplomovaný sociální pedagog
Realizace projektu proběhne od 1.11.2006 do 20.5.2007.
Cíl projektu:
Primárním cílem našeho projetu je snaha rozvíjet šetrný vztah dětí k životnímu prostředí formou alternativních podnětů, které jim dají příležitost pro jejich vzdělávání a učení se v tomto směru. Nejen aby se zlepšil jejich život, ale aby měly možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve vztahu k péči o životní prostředí, kde vyrůstají, hrají si a učí se.
 
Sekundárním cílem našeho projektu je zlepšení sociálních a kulturních podmínek života v Poděbradech a blízkém okolí a to hlavně využitím komunikace a předáváním si zkušeností mezi generacemi. Vzájemné pozitivní ovlivňování v oblasti společné péče o životní prostředí přispěje k větší otevřenosti v komunikaci, možnosti mezigeneračního předávání zkušeností a znalostí, vzájemné inspiraci k dalšímu učení se a tvořivosti.
Pro koho:
Projekt „Děti a životní prostředí“ je především určen pro děti předškolního věku, které jsou hlavní klientelou našeho MC. Předpokládaná působnost projektu zahrne samozřejmě celou rodinu včetně starších sourozenců, rodičů, prarodičů, nevyjímaje další příbuzné, známé všech generací. Uvědomujeme si, že dítě se učí a rozvíjí na základě podnětů od svého okolí a přejímáním a nápodobou zkušeností ať už vrstevníků, ale hlavně dospělých.
Proč:
 
Jak:
Celým projektem bude děti provázet skřítek Odpadníček Recyklový (lat. Subsicicus Recyclus), který bude motivovat děti k účasti na konaných akcích a bude jim poutavou formou zprostředkovávat informace o péči o životní prostředí. Tento způsob prezentace jsme zvolili záměrně. Víme, že dětská fantazie má neomezené hranice a že jim pomáhá přijímat a zpracovávat nové informace a motivovat je k aktivitě. Tento skřítek bude nejen symbolem našeho projektu, ale i ekologickým symbolem našeho MC, které chce přispět svým dílem k vytváření šetrného vztahu našich klientů k životnímu prostředí.