Děti a životní prostředí aneb Další skřítkova dobrodružství

Projekt Mateřského centra Skřítek - Poděbrady

Pozvánky na akce 2006/2007

 Poslední akce na zakončení projektu
Zveme Vás na sázení stromu převislého modřínu na zahradě MC Poděbrady ve čtvrtek 26.4.2007 od 10,00hodin.

Den Země – 23.4.2007
Jiřího náměstí - Poděbrady
 
MC Poděbrady – prezentace programu MC a projektu „Děti a životní prostředí aneb Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech“
 
9,00-12,00hod. Skřítek Odpadníček Recyklový a recyklovatelný materiál (plastový monument, anketa, kvíz, atd.)
10,30-11,00hod. Vyhlášení výsledků veřejné výtvarné soutěže
„Veselá popelnice“

20.4.2007 Pohádka „Skřítek Odpadníček Recyklový a jeho dobrodružství“ v čajovně Setkání (Jiřího nám.) ve 14,00hod., 15,00hod.a 16,00hod.

V MATEŘSKÉM CENTRU PODĚBRADY
A V ČAJOVNĚ SETKÁNÍ
v Poděbradech
jsou vystaveny práce dětí z veřejné
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
"VESELÁ POPELNICE"
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne
v pondělí 23.4.2007
při oslavách Dne Země na Jiřího náměstí.

MATEŘSKÉ CENTRUM PODĚBRADY VE SPOLUPRÁCI S JK CHOŤÁNKY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
APRÍL S KOŇMI
V NEDĚLI 1.4.2007
V JEZDECKÉM KLUBU Choťánky
(Nachází se v areálu bývalého družstva v Choťánkách.
První odbočka za železničním přejezdem vlevo.
Poznávací znamení – telekomunikační věž.)
Program proběhne od 14,00-18,00hodin:
  • prohlídka stáje
  • závody na koních a jiné soutěže
  • jízda na ponících a možná i koních
  • uvidíme krávy, ovce a třeba přiletí i čáp
  • na závěr oheň v případě příznivého počasí
 

Srdečně Vás zveme ve spolupráci s DDM Symfonie na
Povídání se spisovatelem a ekologem
panem Janem Řehounkem
nejen o jeho knize
Pravda pravďoucí
Pohádky ze středního Palabí
 
VE STŘEDU 28.3.2007
od 10,00hodin v DDM Symfonie

NAUČNOU STEZKU
SKŘÍTKA
ODPADNÍČKA RECYKLOVÉHO
V PÁTEK 23.3.2007
OD 15,00-17,00HODIN
U KRYTÉ KOLONÁDY
V LÁZEŇSKÉM PARKU (nedaleko bazénu)
 
Vyzkoušíte si své znalosti, dovednosti a schopnosti…
Akce proběhne i v případě
nepříznivého počasí.

„Skřítek Odpadníček Recyklový a jeho dobrodružství“
V měsíci únoru 2007 budou moci shlédnout tuto pohádku děti z mateřských školek v Poděbradech a žáci ZŠ Na Valech.
Dětem MŠ skřítek přinese malé kontejnerky na tříděný odpad (papír, sklo, plast), aby se nechaly inspirovat tímto příběhem…

 
Srdečně Vás zveme ve spolupráci s DDM SYMFONIE
na výtvanou ekodílnu využívající recyklovatelný materiál
 
„OSVOBOZUJEME
ŘÍŠI SKŘÍTKA ODPADNÍČKA RECYKLOVÉHO“
VE STŘEDU 7.2.2007
OD 9,00 – 10,00hod. V DDM SYMFONIE
Této akce se zúčastní i všechny MŠ.
Říši, ze které k nám příšel skřítek Odpadníček Recyklový, zaklel zlý kouzelník. Všechny stavby rozmetal a proměnil v papír a víčka od plastových lahví. Bude potřeba zdolat kouzelníkovy nástrahy, tak abychom s pomocí fantazie, smyslu pro pořádek a určitě i s vrozenou citlivostí pro kompozici společně zachránili a obnovili skřítkovu říši. 
S sebou něco na přezutí a vystřiženou papírovou stopu.
 
OSVOBOZOVAT ŘÍŠI SKŘÍTKA ODPADNÍČKA RECYKLOVÉHO
 BUDOU V ÚTERÝ 6.2.2007 TÉŽ DĚTI V ZŠ NA VALECH
 

 
VÝTVARNÁ EKODÍLNA
SKŘÍTKA ODPADNÍČKA RECYKLOVÉHO
V MATEŘSKÉM CENTRU V PÁTEK 2.2.2007
PROGRAM:
14,00 – 16,00hod.
Výroba masek, škrabošek a klobouků
na Masopustní rej masek
s využitím recyklovatelného materiálu
 

 
„ SKŘÍTEK ODPADNÍČEK RECYKLOVÝ A JEHO DOBRODRUŽSTVÍ“
Mateřské centrum Poděbrady Vás srdečně zve na divadelní představení pohádky „Skřítek Odpadníček Recyklový a jeho dobrodružství“ ve středu 24.1.2007 v 15,00hodin v MC.
Po pohádce bude vyhlášena veřejná výtvarná soutěž „VESELÁ POPELNICE“
 
 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM PODĚBRADY VYHLAŠUJE VEŘEJNOU
VÝTVARNOU SOUTĚŽ „VESELÁ POPELNICE“
 
DOBA KONÁNÍ: 24.1. do 24.3.2007
TŘI VĚKOVÉ KATEGORIE: I. 1-3 roky, II. 4-7 let, III. 8-12 let
PODMÍNKY ÚČASTI:
  • DÍLO VYTVOŘENÉ VOLNOU VÝTVARNOU TECHNIKOU VE VELIKOSTI MAXIMÁLNĚ A3, MOŽNOST I 3D (PROSTOROVÉ PROVEDENÍ)
  • DÍLO OZNAČTE: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, VĚK, ADRESA, TELEFON, E-MAIL
  • OZNAČENÉ DÍLO ODEVZDEJTE V DANÉM TERMÍNU V MC PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 763, TEL.325616406
 
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE PROBĚHNE NA KONCI DUBNA 2007
PŘI VERNISÁŽI VÝSTAVY
 

 
Přednáška „Tříděný sběr a využití odpadu“
 
MC Poděbrady ve spolupráci s firmou EKO-KOM a.s. bude v lednu 2007 pořádat přednášky pro děti na téma „Tříděný sběr a využití odpadu“.
 
Veřejně přístupná přednáška se bude konat dne 4.1.2007 od 10,00hodin v ZŠ Na Valech.
 
Dále proběhnou přednášky pro všechny mateřské školy v Poděbradech dne 5.a 11.1.2007 a pro děti 1.stupně na ZŠ Na Valech dne 4.1.2007 a na ZŠ T.G.Masaryka dne 9.1.2007.
 
VÁNOČNÍ DÍLNA
V MATEŘSKÉM CENTRU V PÁTEK 8. 12. 2006
PROGRAM:
10,00 – 11,30hod.
Pečení a zdobení perníčků
13,30 – 14,30hod.
Chvilka poezie, hudby a tance
15,00 – 17,00hod.
Vánoční výtvarná dílna
(vánoční ozdoby z recyklovatelného materiálu, vánoční svícínky, malba fixami na sklo a porcelán, vánoční přáníčka a další)

Zabydlení skřítka Odpadníčka Recyklového v lázeňském parku

Kdy: v pátek 17.11.2006 v 11,00 hodin

Kde: v rekonstruované části lázeňského parku

Co: výsadba stromu - javoru, nad kterým převezme patronát Mateřské centrum Poděbrady

Důležité: sraz v 10,45 hodin u Kongresového centra Kolonáda (naproti Italské kavárně)

V případě bahna doporučujeme holínky.


Slavnost světel 9.11.2006
Zdravím vás všechny z daleka předaleka, kde rádi máme svoji Zemi a pečujeme o ni. Zatím vám píšu toto psaní a jestli se setkáme, záelží jen na vás. 
Že nevíte, kdo jsem? Mé jméno je Odpadníček Recyklový. Jsem skřítek z rodu skřítků pomocníčků člověka. Pomáhám lidem, kteří mají rádi tuto Zemi a kteří ji chtějí mít čistou a zdravou. Doufám, že i Vám záleží na tom, kde a jak žijete.
 
Objevuji se lidem, kteří už nejsou spokojeni s tím, jak to kolem nich vypadá, jak se plýtvá a jak se špatně hospodaří. Objevuji se lidem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a záleží jim na tom, jaká bude naše planeta, nejen zítra, ale i za mnoho a mnoho let. Objevuji se lidem, kteří nejsou líní třídit odpadky a zajímá je, co se s nimi dále děje.
             
Mé příjmení je Recyklový. Víte vy vůbec, milí lidé, co je to recyklace? To znamená, že některý materiál znovu použijeme. Dáváme ho roztříděný do předem určených kontejnerů, zvlášť papír, sklo a plasty. Zkuste to, je to zábava! A jakmile se začnete zabývat tříděním odpadu, už se objevím i já, Odpadníček Recyklový. A se mnou přijdou nové nápady, pohádky, hry a soutěže.
 
              Milé děti, milí rodiče, zatím vám píšu jen dopis, ale doufám a věřím, že se již brzy setkáme. A už vím dokonce kdy: v pátek 17.11.2006 v 11,00hodin v rekonstruované části parku při výsadbě stromu, nad kterým převezme Mateřské centrum Poděbrady patronát. Už se na Vás těším.
 
Zatím se mějte moc krásně a nezapomeňte se kolem dívat s otevřenýma očima a s otevřeným srdcem. A bez lhostejnosti.
 
 
Váš skřítek Odpadníček Recyklový